Sitemap
  • Yakın tarihli bir tip 2 diyabet çalışması, 180.000'den fazla insanın genetik profillerine baktı.
  • Öncelikle Avrupa kökenli insanlara odaklanan önceki çalışmaların aksine, bu çalışmadaki insanların neredeyse yarısının Avrupa dışı soyları vardı.
  • Çalışmanın sonunda bilim adamları, tip 2 diyabet gelişimine katkıda bulunan daha önce bildirilmemiş 40 gen keşfettiler.

Yakın zamanda yayınlanan araştırmaDoğa Genetiğitip 2 diyabet üzerine en çeşitli genetik çalışmayı içeriyordu.

Bilim adamları, bir kişinin tip 2 diyabet geliştirme riskini artırabilecek belirli faktörlerin farkında olsa da, önemli bir soru, genetiğin nasıl bir rol oynadığıdır.

ABD ve İngiltere'den araştırmacılar, farklı soylardan gelen binlerce insanın DNA profillerini analiz etmek için işbirliği yaptı.Bunu yaparken, sadece tip 2 diyabete katkıda bulunan yeni genleri tespit etmekle kalmadılar, aynı zamanda hastalık için bir genetik risk puanı geliştirmeye de bir adım daha yaklaştılar.

Tip 2 diyabet: Bilmeniz gerekenler

Tip 2 diyabet, bir kişinin vücudunun yeterince insülin üretmemesi veya etkili bir şekilde kullanmaması ve vücudun kan şekeri seviyelerini düzenlemesini zorlaştırması durumunda ortaya çıkar.Bir kişinin kan şekeri seviyesinin çok yükselmesi veya düşmesi hayati tehlike oluşturabilir.

buHastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri37 milyon civarında Amerikalının diyabetli olduğunu ve bu insanların yaklaşık %90-95'inin tip 2 diyabetli olduğunu bildirmektedir.

Amerikan Diyabet Derneği'ne göre, tip 2 diyabetli bir kişi aşağıdaki belirtilerden bazılarını yaşayabilir:

  • Bulanık görüş
  • Susuzluk ve açlığın artması
  • Yavaş iyileşen yaralar
  • Tükenmişlik
  • Sık idrara çıkma

Bir kişi tip 2 diyabet olduğundan şüpheleniyorsa, hastalığı kontrol etmek için kan testi isteyebilecek olan doktorlarına danışabilir.

Tip 2 diyabetin tedavisi yoktur, ancak hastalığı olan kişiler, ilaç alarak ve kan şekerini yükselten gıdalardan kaçınarak kan şekeri düzeylerini yönetebilirler.

çeşitliliğin önemi

Tip 2 diyabet hakkında çok sayıda araştırma olmasına rağmen, bunların çoğu öncelikle Avrupa kökenli insanları hedef almıştır.

Profesör Nathan Tucker Medical News Today'e verdiği röportajda, "Bir atadan elde edilen risk puanları çoğu zaman diğerlerine iyi bir şekilde aktarılmaz" dedi. "Çeşitli ataların dahil edilmesi, risk mekanizmalarını anlamamıza yardımcı olur ve başarılı terapötik gelişme olasılığını artırır."

Prof.Tucker, Utica, NY'deki Masonik Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nde yardımcı doçent ve genetik çekirdek yöneticisidir.

Yazarlar ayrıca, genetik risk puanlarının "diğer popülasyon gruplarına yerleştirildiğinde güvenilmez bir tahmin sağladığını" da kaydetti.

Araştırmacılar, Trans-Etnik dernek çalışmalarının (DIAMANTE) Konsorsiyumunun Diyabet Meta-Analizini oluşturmak için diğer çalışmalardan elde edilen verilere erişti.Tip 2 diyabetli 180.834 kişinin genetik yapısını analiz ettiler ve diyabetsiz 1.159.055 kişiyle karşılaştırdılar.

Bilim adamları insanları 5 gruptan birine yerleştirdi: Avrupa soyları (%51,1); Doğu Asya kökenli (%28,4); Güney Asya kökenli (%8.3); Afrika kökenli (%6,6); ve Hispanik soy (%5.6).

Tip 2 diyabet çalışma sonuçları

Araştırmacılar, tip 2 diyabetli kişilerin DNA'larını olmayanlarla karşılaştırarak, hastalığa yakalanma açısından genetik olarak önemli olan 200'den fazla lokus tanımlayabildiler.

GöreUlusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü, bir lokus (veya çoğul biçimde loci) "bir genom içindeki (bir gen veya başka bir DNA parçası gibi) fiziksel bir bölge veya konumdur.

"Bu çalışma, terapötik gelişimin sonraki aşamaları için öncelik verilen yaklaşık 100 kanıta dayalı hedefle birlikte, tip 2 diyabet riskinin değişmesiyle ilişkili 237 genomik bölgeyi tanımlamaktadır."Prof.Tucker açıkladı.

Araştırmacılar ayrıca tip 2 diyabet gelişimine katkıda bulunabilecek genleri de belirlediler.

"Şu anda tip 2 diyabete neden olması muhtemel, 40'ı daha önce bildirilmemiş olan 117 gen belirledik. Profesör Anubha Mahajan, bu nedenle, bunun bu hastalığın biyolojisini anlamada ileriye doğru büyük bir adım teşkil ettiğini düşünüyoruz” diyor.

Dr.Mahajan, bir insan genetiği araştırmacısı ve İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde profesördür.

Bu çalışmanın büyüklüğü ve çeşitliliği, bir gün bir kişinin tip 2 diyabet için genetik riskini belirleyebilmek için muazzam bir potansiyel yaratıyor.

"Çeşitli soyların dahil edilmesi, risk mekanizmalarını anlamamıza yardımcı olarak, başarılı terapötik gelişme olasılığını artırıyor."Prof.Tucker yorumladı.

Dr.NJ, Piscataway'deki Diyabet ve Osteoporoz Merkezi'nin Kurucusu ve Başkanı Brian Fertig de çalışma hakkında MNT ile konuştu.

"Bu çalışmanın bulguları şaşırtıcı değil çünkü tanısal ve terapötik sınıflandırmalar "herkese uyan tek beden" olarak çok fazla basitleştirildi.Dr.dedi Fertig.

Dr.Fertig ayrıca, çalışmanın araştırmada çeşitlilik ve içermenin önemini vurguladığını düşündü.

"Bu veriler, aynı klinik ve biyokimyasal profile sahip iki diyabet hastasının görülmesi nadir olduğundan, hassas, kişiselleştirilmiş ve dinamik bir ilaç ölçeğine duyulan ihtiyacın altını çiziyor."Dr.Fertig yorumladı. "Her birey benzersizdir ve bu nedenle bireyselleştirilmiş tedavi planlarına sahip olmalıdır."

Tüm Kategoriler: Blog