Sitemap
Pinterest'te paylaşın
İmatinib şimdi kanseri tedavi etmek için kullanılıyor, ancak COVID-19 tedavisinde umut vaat ediyor.Erişim Noktası/Shutterstock
  • Araştırmacılar, kanser ilacı imatinib'in ciddi COVID-19 vakaları olan kişileri içeren bir klinik çalışmada iyi performans gösterdiğini söylüyor.
  • İlacın, ilacı alanların iyileşme süresini ve hastanede kalış sürelerini azalttığını söylüyorlar.
  • Uzmanlar, imatinib'in COVID-19'un gelecekteki tedavisinde umut vaat ettiğini söylüyor.

Şiddetli COVID-19 hastalarını kanser ilacı imatinib ile tedavi etmek ölüm oranlarını düşürebilir.

Bu hafta Amerikan Toraks Derneği Uluslararası Konferansı'nda sunulan araştırma, 90 günlük bir takipte, ilaçla tedavi edilen COVID-19 hastalarının imatinib ile tedavi edilmeyenlere göre yüzde 7 daha düşük ölüm oranına sahip olduğunu bildirdi.

Hollanda'daki Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezlerinde birinci yazar ve MD-PhD adayı olan Erik Duijvelaar bir basın açıklamasında, "Devam eden bu pandemide, bu daha düşük ölüm oranları ve daha kısa yoğun bakım başvurularıyla sonuçlanabilir" dedi.

Araştırma henüz hakem tarafından gözden geçirilmemiş veya yayınlanmamıştır.

İmatinib, kanser hücrelerinin büyümesini teşvik eden proteinleri bloke ederek çalışan bir kanser ilacıdır.Ayrıca, ciddi COVID-19 vakaları gibi inflamatuar durumlarda ortaya çıkabilecek akciğerlerdeki küçük kan damarlarından sızıntıyı da durdurur.

"Enflamatuar yanıtın yönlerinden biri, kan damarlarının bütünlüğünü bozabilmesi ve sızıntıya yol açabilmesidir. Bu kanser ilacı, iltihaplanma tepkisinin bu yönünü azaltacaktır… Kan damarları sızdırıyorsa, kandaki gazları kolayca değiştiremeyiz.”Dr.Tennessee'deki Vanderbilt Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan William Schaffner, Healthline'a verdiği demeçte.

"Kan damarları sızdırırsa, bu yerel dokuyu yok eder ve akciğerlerin temel işlevi olan gaz alışverişini çok, çok zorlaştırır" diye açıkladı.

Çalışmanın detayları

Araştırmacılar, Hollanda'da COVID-19 ile hastaneye kaldırılan kişilerde imatinib'in etkisini inceledi.

Randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma yürüttüler ve imatinib ile tedavi edilen ağır hasta hastaların daha az oksijen desteğine ihtiyaç duyduklarını ve invaziv ventilasyon için daha kısa süreye ihtiyaç duyduklarını buldular.

“Bunlar kritik önlemler. Akciğer fonksiyon bozukluğu olan kişilere tedavi sağlıyorsanız, onların ek oksijene daha kısa bir süre için ihtiyaç duyduğunu görmek istersiniz. Yoğun bakım ünitesindeki ikametleri de kısaltıldı, koğuşlara geri dönebilirler. Yani bunlar önemli önlemler, bu ilacın ne kadar iyi çalıştığına dair nesnel önlemler” dedi.dedi Schaffner.

Araştırmacılar, COVID-19'lu 385 kişinin klinik sonuçlarını inceledi.Bazılarına imatinib verildi, bazılarına verilmedi.

90 günlük bir takip döneminde, imatinib verilmeyen kişilerin yüzde 16'sına kıyasla, imatinib verilen kişilerin yüzde 9'u öldü.

Yoğun bakım ünitelerine kabul edilenlerden imatinib ile tedavi edilenlerin ortancası ventilatörsüz 84 gün, plasebo grubunda ventilatörsüz 64 gündü.

Plasebo grubundaki 12 güne kıyasla, imatinib hastalarının invaziv ventilasyonda medyan süresi 7 gündü.

Araştırmacılar ayrıca, imatinib grubunun yoğun bakım ünitesinde ortalama 9 gün kalış süresine sahip olduğunu, plasebo grubunda ise 13 gün olduğunu buldu.

Bazı umut verici sonuçlar

Dr.Thomas Lew, California'daki Stanford Üniversitesi'nde yardımcı klinik tıp profesörüdür.

Çalışmanın sonuçlarının umut verici olduğunu söylüyor.

"Bu ön sonuçları paylaşmaktan, zaten bildiğimiz bir ilacı kullanabilmek kulağa çok heyecan verici geliyor"Lew Healthline'a söyledi.

İmatinib'in zaten "kanıtlanmış bir sicile" sahip olduğunu kaydetti.

“Yan etkilerin ne olduğunu biliyoruz, biliyoruz… tolere edilebilirlik seviyelerini, ne kadar kullanılacağını ve… toksik hale gelmeden önce ne kadarının kullanılabileceğini biliyoruz.”dedi Lew.

Araştırmacılar, diğer çalışmaların bulgularını doğrulaması halinde imatinib'in COVID-19 tedavisinde önemli bir rol oynayabileceğini söylüyor.

Schaffner, araştırmanın COVID-19'lu insanları tedavi etmek ve onları hastaneden taburcu etmek için ileriye dönük bir başka olumlu adım olduğunu söyledi.

“Bu, COVID söz konusu olduğunda yeterince duymadığımız başarı hikayelerinin bir başka örneği.”dedi Schaffner.

“Hepimiz COVID ve nasıl ortaya çıktığı ve her şeyle mücadele ediyoruz. Ancak dünyanın her yerinde, bu kadar hızlı ve faydalı olan o kadar çok şey öğrenmemiz dikkat çekicidir” diye ekledi. “Çok daha iyiyiz, ciddi şekilde hasta olan hastalara gerçekten iyi bakma ve onları işlevsel bir durumda hastaneden çıkarma konusunda çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu, bu yönde atılmış başka bir adım.”

Tüm Kategoriler: Blog