Sitemap
Dela på Pinterest
Afrikanska fruktfladdermöss är de främsta bärarna av Marburgvirussjukdomen.Richard Packwood/Getty Images
 • Det västafrikanska landet Ghana tillkännagav nyligen sitt första utbrott av Marburg-virussjukdomen (MVD).
 • MVD, orsakad av Marburg-viruset – ofta kallad Ebolas dödliga kusin – har för närvarande inget botemedel och en genomsnittlig dödlighet på 50 %.
 • Forskare arbetar för närvarande med behandlingsalternativ för denna dödliga sjukdom.

Tidigare denna månad rapporterade Världshälsoorganisationen (WHO) att det västafrikanska landet Ghana hade meddelat sitt första utbrott av Marburg-virussjukdomen (MVD).

Ghana Health Services bekräftade den sällsynta sjukdomen som orsakats av Marburg-viruset hos två obesläktade män i åldrarna 26 och 51 som dog i den södra Ashanti-regionen i landet.Institut Pasteur i Dakar, Senegal bekräftade också sjukdomsresultaten och bekräftade dem med Noguchi Memorial Institute for Medical Research.

"Hälsomyndigheter har reagerat snabbt och fått ett försprång för att förbereda sig för ett eventuellt utbrott", säger Dr.Matshidiso Moeti, WHO:s regionchef för Afrika i ett officiellt pressmeddelande.

”Det här är bra eftersom utan omedelbara och beslutsamma åtgärder kan Marburg lätt gå över styr. WHO är på plats för att stödja hälsomyndigheter och nu när utbrottet har förklarats samlar vi mer resurser för svaret, säger han.

Vad är Marburg-viruset?

Marburgviruset är ett djurburet virus som tillhör virusfamiljenFiloviridae— samma familj som ebolaviruset.

Forskare upptäckte Marburg-viruset först 1967 när laboratoriearbetare i Marburg och Frankfurt, Tyskland och Belgrad, Jugoslavien (dagens Serbien) visade tecken på en blödningsfeber följt av exponering för infekterade afrikanska apor.

Sedan dess har det förekommit cirka 600 fall av infektion hos människor av Marburg-viruset, inklusive utbrott iAngolaochUganda.

Hur är någon infekterad av Marburg-viruset?

Marburg-viruset orsakarMarburg virus sjukdom(MVD). Den huvudsakliga bäraren av Marburg-viruset är den afrikanska fruktfladdermusen.En person kan bli smittad genom långvarig exponering för infekterade fladdermöss i grottor eller gruvor, samt kontakt med ett infekterat djurs kroppsvätskor eller avföring.

När en person väl blir smittad av Marburg-viruset kan det spridas mellan människor genom kontakt med en personskroppsvätskorinklusive blod, saliv, svett, sperma, kräkningar, fostervatten och bröstmjölk.Infektion kan ske genom direkt kontakt med en persons kroppsvätskor, såväl som om vätskorna finns på en yta eller ett material, såsom kläder eller sängkläder.

De som kommer i nära kontakt med en persons kroppsvätskor, såsom sjukvårdspersonal, löper en högre risk att drabbas av MVD från infekterade patienter.

De som tar hand om sjuka familjemedlemmar kan bli utsatta för MVD, liksom de som arbetar inom gravvården eftersom en person som dör i MVD fortfarande är smittsam efter döden.

Marburg-viruset kan också infektera icke-mänskliga primater, såsom apor och gorillor.

Enligt Dr.Jonathan Towner, ledare för Virus Host Ecology Section i Viral Special Pathogens Branch vid Centers for Disease Control and Prevention (CDC), historiskt sett inkluderar de personer som löper störst risk att drabbas av MVD familjemedlemmar och sjukhuspersonal som tar hand om patienter som bär Marburg virus och inte har använt lämpliga infektionsförebyggande och kontrollåtgärder.

"Vissa yrken, som veterinärer och laboratorie- eller karantänsarbetare som hanterar icke-mänskliga primater från Afrika, kan också löpa ökad risk för exponering för Marburg-virus," sa han till MNT. "Exponeringsrisken kan vara högre för de resenärer som besöker endemiska regioner i Afrika som har kontakt med eller kommer i närheten av egyptiska rousettfladdermöss som finns i grottor eller gruvor där dessa fladdermöss vanligtvis lever."

Vilka är symptomen?

Inkubationstiden för infektioner med Marburg-viruset kan vara allt från två till 21 dagar innan symtomen uppträder.Symtom på MVD inkluderar:

 • feber och/eller frossa
 • huvudvärk
 • muskelvärk och smärta
 • illamående och/eller kräkningar
 • öm hals
 • diarre
 • icke-kliande utslag på bröstet, ryggen och/eller magen
 • hemorragisk relaterade problem, inklusive blödande näsa, tandkött, på huden och/eller i ögonen

Dödlighetstalför MVD varierar från 24 % till 88 %, beroende på virusstammar och hantering, med den genomsnittliga dödligheten i MVD runt 50 %.

Hur behandlas Marburgs virussjukdom?

Det finns för närvarande ingen specifik behandling för MVD.

Just nu behandlar vårdpersonal de olika symtomen på MVD när de dyker upp.Och om de är inlagda på sjukhus behandlar läkare patienter med MVD med stödjande terapier som rehydrering och ersätter blodförlust genom hemorragiska symtom.

Det finns några potentiella mediciner för MVD som för närvarande undersöks.Astudie 2018visade framgångsrik behandling av MVB i en musmodell med det antivirala läkemedletFavipiravir.

Mer nyligen fann en rapport i maj 2022 enrVSV-baseradkandidatvaccin gav skydd mot MVD i en marsvinsmodell.

Hur kan du förhindra infektion från Marburg-virus?

Dr.Patrick Kuma-Aboagye, generaldirektör för Ghana Health Service, uppgav i ett officiellt uttalande som gavs ut tidigare denna månad att risken för fladdermus-till-människa överföring kan minskas genom att hålla sig borta från grottor och gruvor med stora fladdermuspopulationer.Dessutom, sade han, bör alla animaliska produkter vara noggrant kokta innan de äts.

"Undvik långvarig exponering för gruvor eller grottor som bebos av fruktfladdermuskolonier," förklarade hon till MNT. "Undvik direkt eller nära kontakt med infekterade patienter, särskilt med deras kroppsvätskor. (Och) tillaga alla animaliska produkter (blod och kött) noggrant före konsumtion.”

"Risken för USA är mycket låg, såvida du inte är en turist med en ny historia av att besöka grottor i Afrika som innehåller egyptiska rusettfladdermöss, den enda kända naturliga reservoaren, eller har varit i direkt fysisk kontakt med människor eller icke-mänskliga primater som lider av Marburgs virussjukdom”Dr.Towner lade till.

"MVD är en mycket sällsynt sjukdom hos människor," fortsatte han. "Men när det inträffar har det potential att sprida sig till andra människor, särskilt vårdpersonal och familjemedlemmar som tar hand om patienten. Att öka medvetenheten i samhällen och bland vårdgivare om de kliniska symtomen hos patienter med MVD är avgörande. Bättre medvetenhet kan leda till tidigare och starkare försiktighetsåtgärder mot spridning av Marburg-virus hos både familjemedlemmar och vårdgivare.”

Tutte le categorie: Blogg