Sitemap
Dela på Pinterest
Imatinib används nu för att behandla cancer, men det visar lovande vid behandling av covid-19.AP/Shutterstock
  • Forskare säger att cancerläkemedlet imatinib fungerade bra i en klinisk prövning som involverade personer med allvarliga fall av covid-19.
  • De säger att läkemedlet minskade återhämtningstiden såväl som sjukhusvistelserna för personer som tog medicinen.
  • Experter säger att imatinib visar lovande i den framtida behandlingen av covid-19.

Att behandla personer med svår covid-19 med cancerläkemedlet imatinib kan sänka dödligheten.

Forskning som presenterades denna vecka vid American Thoracic Society International Conference rapporterade att vid en 90-dagars uppföljning hade COVID-19-patienter som behandlades med läkemedlet en 7 procent lägre dödlighet än de som inte behandlades med imatinib.

"I denna pågående pandemi kan detta resultera i lägre dödlighet och kortare intensivvårdsinläggningar", säger Erik Duijvelaar, medförfattare och doktorand vid Amsterdam University Medical Centers i Nederländerna, i ett pressmeddelande.

Forskningen har inte granskats eller publicerats ännu.

Imatinib är ett cancerläkemedel som verkar genom att blockera proteiner som uppmuntrar cancerceller att växa.Det stoppar också läckage från de små blodkärlen i lungorna, vilket kan uppstå i inflammatoriska tillstånd som i allvarliga fall av covid-19.

"En av aspekterna av det inflammatoriska svaret är att det kan störa blodkärlens integritet och leda till läckage. Detta cancerläkemedel skulle begränsa den aspekten av det inflammatoriska svaret... Om blodkärl läcker kan vi inte enkelt byta ut gaserna som finns i blodet."Dr.William Schaffner, expert på infektionssjukdomar vid Vanderbilt University i Tennessee, berättade för Healthline.

"Om blodkärlen blir läckande, kommer det att förstöra lokal vävnad och gör gasutbytet, lungornas väsentliga funktion, mycket, mycket svårt," förklarade han.

Detaljer om studien

Forskarna undersökte effekten av imatinib hos personer som är inlagda på sjukhus med covid-19 i Nederländerna.

De genomförde en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie och fann att svårt sjuka patienter som behandlades med imatinib behövde mindre tillskott av syre och krävde kortare tid på invasiv ventilation.

– Det är kritiska åtgärder. Om du ger människor som har nedsatt lungfunktion behandling, skulle du vilja se att de behöver extra syrgas under en kortare tid. Deras boende på intensiven också förkortat, de kan gå tillbaka ut på avdelningarna. Så det här är viktiga mått, objektiva mått på hur väl det här läkemedlet fungerar."sa Schaffner.

Forskarna undersökte de kliniska resultaten av 385 personer med covid-19.Vissa fick imatinib och vissa fick inte.

Vid en 90-dagars uppföljningsperiod hade 9 procent av personer som fick imatinib dött, jämfört med 16 procent av personer som inte fick imatinib.

Av de som lades in på intensivvårdsavdelningar hade de som behandlades med imatinib en median på 84 dagar utan ventilator jämfört med 64 dagar utan ventilator i placebogruppen.

Imatinibpatienterna hade en medianduration på 7 dagar på invasiv ventilation, jämfört med 12 dagar i placebogruppen.

Forskarna fann också att imatinibgruppen hade en median på 9 dagars vistelse på intensivvårdsavdelningen, jämfört med 13 i placebogruppen.

Några lovande resultat

Dr.Thomas Lew är biträdande klinisk professor i medicin vid Stanford University i Kalifornien.

Han säger att resultaten av studien låter lovande.

"Från att dela de preliminära resultaten låter det väldigt spännande att kunna använda en drog som vi redan känner till,"Lew berättade för Healthline.

Han noterade att imatinib redan har en "bevisad meritlista."

"Vi vet vad biverkningarna är, vi vet... tolerabilitetsnivåer, hur mycket man ska använda och... hur mycket som kan användas innan det blir giftigt,"sa Lew.

Forskarna säger att om andra studier bekräftar deras fynd, kan imatinib spela en betydande roll vid behandling av covid-19.

Schaffner säger att forskningen är ytterligare ett positivt steg framåt för att behandla människor med covid-19 och få dem utskrivna från sjukhuset.

"Detta är ytterligare ett exempel på framgångshistorier som vi inte hör talas om i tillräckligt hög grad... när det kommer till covid,"sa Schaffner.

"Vi kämpar alla med covid och hur den presenterar sig och allt. Men det är anmärkningsvärt att vi runt om i världen har lärt oss så mycket som är så bra, så snabbt, tillade han. ”Vi är mycket bättre, jag skulle säga mycket bättre på att ta riktigt väl hand om svårt sjuka patienter och få ut dem från sjukhuset i fungerande status. Det här är ytterligare ett steg i den riktningen."

Tutte le categorie: Blogg