Sitemap
  • Nowe badanie wykazało, że 1 na 8 osób może mieć objawy od 3 do 5 miesięcy po COVID-19.
  • Naukowcy odkryli, że wiele objawów długotrwałego COVID u uczestników badania było zgłoszonych wcześniej, takich jak zmęczenie, utrata zmysłu smaku i/lub węchu, trudności w oddychaniu i ból mięśni.
  • Badanie przeprowadzono zanim szczepionki stały się powszechnie dostępne i przed pojawieniem się zakaźnego wariantu Omicron.

Nowe badanie dotyczy ryzyka wystąpienia nowych lub pogorszenia objawów 3 do 5 miesięcy po przebyciu COVID-19.

Ale badanie przeprowadzono przed powszechną dostępnością szczepionek i przed pojawieniem się wariantu Omicron.

Stwierdzono, że jedna na osiem osób, które miały COVID-19, może doświadczyć nowych lub pogorszenia objawów 3 do 5 miesięcy po przypadku COVID-19.

Wiele wcześniejszych badań próbowało oszacować, jak często objawy utrzymują się po zakażeniu koronawirusem – znanym jako „długi COVID” – z szerokim zakresem wyników.

Aby zapewnić bardziej wiarygodny obraz częstości występowania długiego COVID – i jego głównych objawów – holenderscy naukowcy przyjrzeli się objawom u osób przed i po zakażeniu koronawirusem.Porównali także tych ludzi do podobnej grupy niezainfekowanych osób.

Naukowcy odkryli, że wiele objawów długotrwałego COVID u uczestników badania było zgłoszonych wcześniej, takich jak zmęczenie, utrata zmysłu smaku i/lub węchu, trudności w oddychaniu i ból mięśni.

„Te podstawowe objawy mają poważne konsekwencje dla przyszłych badań, ponieważ objawy te można wykorzystać do rozróżnienia między stanem po COVID-19 a objawami niezwiązanymi z COVID-19” – autorka badania Aranka Ballering, doktorantka na Uniwersytecie w Groningen w Holandii, powiedział w komunikacie.

Porównali również wyniki z grupą kontrolną osób, które nie dostały COVID-19.

Stwierdzili, że w tej grupie pojawiły się również objawy, które nie były związane z zakażeniem koronawirusem.Teoretyzują, że te objawy „mogły być wynikiem niezakaźnych aspektów zdrowotnych pandemii, takich jak stres spowodowany ograniczeniami i niepewnością” – dodała.

Naukowcy identyfikują długie objawy COVID

W badaniu opublikowanym 6 sierpnia wNazwa naukowego czasopisma medycznego, naukowcy poprosili ponad 76 000 osób dorosłych o regularne wypełnianie cyfrowych kwestionariuszy z pytaniem o 23 objawy powszechnie związane z długotrwałym COVID.

Kwestionariusze rozesłano między marcem 2020 a sierpniem 2021, głównie wtedy, gdy w Holandii krążyły warianty alfa i wcześniejsze warianty koronawirusa; wariant Delta pojawił się w kraju pod koniec tego okresu.

Zbyt mało osób biorących udział w badaniu zostało zaszczepionych w tym okresie, aby umożliwić naukowcom sprawdzenie, czy szczepienie wpłynęło na ryzyko rozwoju długiego COVID.

Ponad 4200 uczestników miało COVID-19 podczas badania – na co wskazuje pozytywny test lub diagnoza lekarza.Osoby te zostały dopasowane do grupy kontrolnej ponad 8400 podobnych, ale niezainfekowanych osób.

Przyglądając się objawom doświadczanym przez ludzi przed i po zakażeniu oraz u osób, które nie miały zakażenia koronawirusem, naukowcy byli w stanie zidentyfikować podstawową grupę objawów długotrwałego COVID.

Były to ból w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, ból podczas oddychania, ból mięśni, utrata zmysłu smaku i (lub) węchu, mrowienie rąk/stóp, guzek w gardle, naprzemienne uczucie gorąca i zimna, ciężkie ręce i (lub) nogi oraz ogólne zmęczenie.

Średnie nasilenie tych objawów ustabilizowało się 3 miesiące po zakażeniu i nie zmniejszyło się w okresie badania.

Kilka innych objawów wystąpiło u osób z COVID-19, ale nasilenie objawów nie pogorszyło się 3 do 5 miesięcy po zakażeniu: ból głowy, swędzenie oczu, zawroty głowy, ból pleców i nudności.

Na podstawie różnic w częstości objawów u osób z COVID-19 i grupy kontrolnej naukowcy szacują, że 12,7% pacjentów z COVID-19 w badaniu miało długotrwałe objawy z powodu zakażenia koronawirusem.

Badania sugerują, że w czasie badania 12,7% ogólnej populacji zakażonej SARS-CoV-2, czyli około 1 na 8, było zagrożonych długotrwałym COVID.

Wiele czynników może wpływać na długotrwałe ryzyko COVID

Ponieważ autorzy przyjrzeli się objawom ludzi przed i po rozwoju COVID-19 i uwzględnili grupę kontrolną, badanie to zapewnia silniejsze oszacowanie, jak często występuje COVID.

Jednak badanie przeprowadzono przed pojawieniem się wysoce zakaźnych wariantów Omicron i przed powszechnym stosowaniem szczepionek COVID-19, więc wyniki mogą nie mieć zastosowania do obecnej sytuacji.

Badania sugerują, że szczepienie zmniejsza ryzyko rozwoju długiego COVID.

W jednymnaukaopublikowane w lipcu 2022 r., włoscy pracownicy służby zdrowia, którzy mieli COVID-19 i zostali zaszczepieni dwiema lub trzema dawkami, mieli niższe ryzyko długotrwałego zakażenia COVID w porównaniu z osobami nieszczepionymi.Badania te przeprowadzono między marcem 2020 a kwietniem 2022, więc obejmowały okresy, w których krążyły Delta i Omicron.

InnyBadaniaopublikowany w czerwcu 2022 r. sugeruje, że ryzyko rozwoju długiego COVID było niższe w przypadku Omicron niż w przypadku Delta.

Jednak, jak podkreślają autorzy tego artykułu, nawet jeśli ryzyko dla Omicron jest mniejsze, ponieważ wariant spowodował tak duży wzrost w przypadkach, faktyczna liczba osób, u których rozwinął się długi COVID, może nadal być dość wysoka.

Ponadto niektórzy ludzie mogą nadal mieć ciężki, długi COVID, nawet przy zakażeniu Omicronem.

„Zdecydowanie nadal obserwujemy przypadki po COVID tak samo poważne, jak rok temu. Nie jest więc tak, że powszechnie przypadki są mniej poważne” – powiedział dr.Aaron Friedberg, adiunkt kliniczny medycyny wewnętrznej w Ohio State Wexner Medical Center w Columbus.

W programie rekonwalescencji po COVID w centrum medycznym przyjmuje pacjentów, u których objawy występowały przez co najmniej 4 tygodnie, a niektórzy mają je od 3 miesięcy do nawet 2 lat.

Wcześniejsze zakażenie koronawirusem może również wpływać na ryzyko rozwoju długiego COVID.To, wraz ze szczepieniami i innymi czynnikami, tworzy to, co niektórzy nazywają „ścianą odporności” populacji.

Obecnie „w populacji istnieje naprawdę wysoki podstawowy poziom ochrony” – powiedział Friedberg. „W tej chwili jest dość niezwykłe, że ktoś zachorował na COVID i nigdy nie otrzymał szczepionki i nigdy nie miał COVID”.

Kolejnym ograniczeniem nowego badania jest to, że dodatkoweobjawyzostały dodane do długiej listy COVID, w tym „mgła mózgowa”, pogorszenie objawów po wysiłku fizycznym lub psychicznym (inaczej „złe samopoczucie powysiłkowe”) oraz depresja lub lęk.

Jedno z badań opublikowanych w lipcu 2022 r. wykazało, że ponad połowa hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 miała pewnego rodzaju upośledzenie funkcji poznawczych rok po wypisaniu ze szpitala.

Przyszłe badania będą musiały zbadać częstość występowania tych innych objawów u osób po zakażeniu koronawirusem, a także częstość występowania długiego COVID u dzieci i nastolatków,u których mogą występować utrzymujące się objawy.

Specyficzne metody leczenia długotrwałego COVID w rozwoju

Chociaż żadne leczenie nie zostało zatwierdzone specjalnie do leczenia długiego COVID, Friedberg powiedział, że lekarze odnieśli „ogromny” sukces – dzięki badaniom i doświadczeniu klinicznemu – znajdując sposoby na rozwiązanie określonych objawów długiego COVID.

Obejmuje to zabiegi, takie jak fizjoterapia i rehabilitacja, ukierunkowane ćwiczenia oddechowe, a także leczenie objawów neurologicznych, takich jak przewlekły ból i drętwienie, oraz objawy poznawcze, takie jak mgła mózgowa.

Zaleca, aby osoby z długotrwałym COVID szukały specjalisty, który pomoże im radzić sobie z objawami, najlepiej takiego, który pracuje w ramach multidyscyplinarnej kliniki.

Trwają prace nad innymi długotrwałymi terapiami COVID, w tym specyficznymi dla aspektów tego schorzenia.

Axcella Therapeutics, firma biotechnologiczna z Cambridge w stanie Massachusetts, opublikowała 2 sierpnia wstępne wyniki badań klinicznych fazy 2a dotyczących leczenia zmęczenia związanego z długotrwałym COVID.

W badaniu grupa 41 pacjentów otrzymywała specjalną kombinację sześciu aminokwasów i pochodnych dwa razy dziennie przez 28 dni lub nieaktywne placebo według tego samego schematu.

Osoby przyjmujące aminokwasy wykazały poprawę w zgłaszanym przez siebie zmęczeniu psychicznym i fizycznym w porównaniu z osobami przyjmującymi placebo.Leczenie było również dobrze tolerowane, stwierdzili naukowcy.

Potrzebne będą dodatkowe badania kliniczne, w tym większe badanie fazy 3, aby dowiedzieć się, jaki wpływ może mieć to leczenie na pacjentów z przewlekłym COVID i zanim organy regulacyjne zatwierdzą leczenie.

Badanie Axcella koncentrowało się na osobach, które przez co najmniej trzy miesiące miały objawy COVID, w tym przypadku zmęczenie.

Dr.Margaret Koziel, naczelny lekarz w Axcelli, powiedziała, że ​​wybrała tę granicę, ponieważ „badania sugerują, że gdy przekroczysz ten trzymiesięczny punkt czasowy, zwykle utkniesz w uporczywych objawach. Innymi słowy, objawy naturalnie ustępują w bardzo niewielkim stopniu”.

To pasuje do plateau objawów obserwowanych w badaniu The Lancet w tym samym punkcie czasowym.

Jednak Koziel powiedział, że niektórzy pacjenci w ich badaniu mają objawy znacznie dłużej, w tym niektórzy, którzy zachorowali, gdy pandemia uderzyła po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii i nadal odczuwają zmęczenie.

Jeśli chodzi o rozpowszechnienie, Koziel powiedział, że ponad 26 milionów Amerykanów prawdopodobnie od dawna cierpi na COVID, na podstawie ostatnich szacunków Amerykańskiej Akademii Medycyny Fizycznej i Rehabilitacji.

Nie wszystkie z tych osób będą miały poważne objawy, ale Koziel uważa, że ​​na tyle silne zmęczenie spowodowane długotrwałym COVIDem, że ma to negatywny wpływ na społeczeństwo.

„Niektórzy ludzie albo nie mogą wrócić do pracy, albo kiedy wracają do pracy, są mniej wydajni, ponieważ muszą zmodyfikować swój harmonogram, aby nie czuć się gorzej” – powiedziała.

Wszystkie kategorie: Blog