Sitemap
  • Een nieuw artikel gepubliceerd in Frontiers in Communication suggereert dat het horen van beledigingen vergelijkbaar is met het ontvangen van een "mini-klap in het gezicht".
  • De grote boodschap die onlangs opnieuw wordt geformuleerd, is dat geestelijke gezondheid hetzelfde is als lichamelijke gezondheid.
  • Verbale beledigingen kunnen volgens onderzoek leiden tot stress en depressie.

Woorden kunnen pijn doen.Iedereen die ooit gekwetst is geweest, kan dat beamen.

En nu blijkt uit nieuw onderzoek dat beledigende woorden ook een fysiek effect op het lichaam kunnen hebben.Een nieuw artikel gepubliceerd in Frontiers in Communication suggereert dat het horen van beledigingen vergelijkbaar is met het ontvangen van een verbale "mini-klap in het gezicht".

Onderzoekers van de studie gebruikten elektro-encefalografie (EEG) en opnames van huidgeleiding om de kortetermijnimpact van herhaalde verbale beledigingen te vergelijken met die van herhaalde positieve of neutrale uitspraken.De elektroden werden aangebracht op 79 vrouwelijke deelnemers.In de setting van het experiment werden de beledigingen geabsorbeerd op dezelfde manier als mini-klappen in het gezicht zouden zijn.

“De overgrote meerderheid van de mensen streeft naar een gevoel van gemeenschap en verbondenheid. Dit wordt gedreven door zowel een fysieke als een psychologische behoefte aan verbinding en overleven. Daarom scannen mensen voortdurend hun omgeving op bedreigingen voor veiligheid of verbondenheid”, zegt Allison Forti, PhD, universitair hoofddocent bij de afdeling Counseling aan de Wake Forest University, die niet betrokken was bij het onderzoek. “Voor de hand liggende bedreigingen omvatten daden van fysiek geweld, maar subtielere, hoewel niet per se meer goedaardige, kunnen verbale bedreigingen zijn. Verbale bedreigingen of zelfs kleine beledigingen kunnen de menselijke stressreactie activeren en lichaam en geest waarschuwen om zich voor te bereiden op overleving. Als overleven gekoppeld is aan een gevoel van verbondenheid of psychologische veiligheid, is er misschien niet veel nodig om een ​​fysiologische reactie te creëren.”

Woorden kunnen pijn doen

Tijdens het onderzoek lazen de vrouwen die deelnamen een reeks herhaalde uitspraken voor die ofwel beledigingen, aanvullingen of neutrale, feitelijke uitspraken waren.De helft van de drie sets uitspraken gebruikte de eigen naam van de deelnemer en de andere helft gebruikte die van iemand anders.De deelnemers kregen te horen dat de uitspraken door drie verschillende mannen werden gedaan.

Wat de studie ontdekte, was dat zelfs in een laboratoriumomgeving, zonder een natuurlijke interactie tussen mensen, en met de deelnemers die wisten dat de uitspraken van nepmensen kwamen, de beledigende taal nog steeds een effect had.Uit het EEG bleek dat beledigingen een fysiek effect hadden, vooral bij herhaling, ongeacht tegen wie de belediging was gericht.

Studie auteur dr.Marijn Struiksma van de Universiteit Utrecht in een verklaring dat dit onderzoek onderzoekers beter kan helpen om sociaal gedrag te begrijpen.

"De exacte manier waarop woorden hun beledigende, emotioneel negatieve lading kunnen leveren op het moment dat deze woorden worden gelezen of gehoord, is nog niet goed begrepen", zei studieauteur Dr.Marijn Struiksma van de Universiteit Utrecht in een verklaring.

Thea Gallagher, PsyD, klinisch assistent-professor bij de afdeling Psychiatrie van NYU Langone Health, zei dat het onderzoek bevestigt wat veel mensen anekdotisch hebben gemeld.

"Verbale beledigingen kunnen zo'n negatieve invloed hebben dat we niet echt alle positieve dingen opnemen die mensen over ons kunnen zeggen", zei Gallagher. “Mensen komen naar mij toe en vaak hebben we het in sessies over dingen die tegen hen zijn gezegd die pijnlijk waren, of het nu was toen ze een kind waren of in hun huidige leven. Het laat zien dat we gevoelige mensen zijn.”

Caroline Bobbie, LCSW, een psychotherapeut bij Sonder Health & Wellness in Raleigh, NC, zei dat beledigingen "echte en blijvende emotionele pijn kunnen veroorzaken".

“In het onderzoek werden triggerwoorden als ‘idioot’ of ‘lelijk’ gebruikt. Een opmerking die ik maakte met deze triggerwoorden was dat het beledigingen waren die inspeelden op ons eigen zelfrespect en onze onzekerheden,” zei Bobbie. “Ik werk vaak met klanten en hun innerlijke dialoog. De waarheid is dat de meeste mensen hun strengste criticus zijn. Dergelijke negatieve feedback speelt ook in op de negativiteitsbias, waardoor het voor mensen moeilijker wordt om zich te concentreren op positieve feedback die de negativiteit zou tegengaan."

Beperkingen aan de studie

Een van de beperkingen van het onderzoek was dat het in een laboratoriumomgeving werd gedaan en niet in het echte leven.Maar experts denken dat de reacties van de deelnemers in een echte setting veel dramatischer zouden zijn.

“Deze resultaten zijn gevonden in een laboratoriumomgeving. Het roept de vraag op, hoeveel erger is het in de echte wereld als mensen specifieke manieren weten om je van streek te maken?” zei Gallagher. "[Degenen die beledigen] zullen iets vinden met een greintje waarheid, of iets waar je gevoelig voor bent."Wanneer verbale aanvallen nog persoonlijker zijn, zal de reactie dramatisch slechter aanvoelen.

Een tweede beperking was het gebrek aan diversiteit in het onderzoek.Het omvatte alleen vrouwelijke deelnemers, die reageerden op gefabriceerde beledigingen van hypothetische mannen.

"Het repliceren van het onderzoek met een meer diverse geslachtspopulatie zou aanvullende informatie opleveren over mogelijke geslachtsverschillen met betrekking tot de fysiologische impact van verbale bedreigingen", voegde Forti eraan toe. “Historisch gezien creëerden vrouwen hechte sociale kringen met het oog op fysieke en psychologische overleving. Lid zijn van de gemeenschap of de sociale groep had een grotere waarde vanwege een drang om te overleven. Een bedreiging om ergens bij te horen kan catastrofaal zijn voor een vrouw. Daarom is het logisch dat vrouwen worden afgestemd op verbale bedreigingen en er fysiologisch op reageren.”

Giftige relaties identificeren

Hoe is dit van toepassing in ons dagelijks leven?Het is belangrijk om kennis te nemen van relaties in het dagelijks leven waar beledigingen een rol kunnen spelen.Hoezeer we ook denken dat we het 'aankunnen', de schade kan vergelijkbaar zijn met fysiek misbruik.

“Begin met het monitoren van de mensen in je leven - je partner, je familieleden, je baas. Als je merkt dat je je heel slecht voelt als je in de buurt van deze groep mensen bent, schrijf dan op wat er tegen je wordt gezegd. Zoek uit of het constructieve feedback is, of dat het iets is dat je als persoon naar beneden probeert te halen”, zegt Gallagher.

De grote boodschap die onlangs opnieuw wordt geformuleerd, is dat geestelijke gezondheid hetzelfde is als lichamelijke gezondheid.Verbale beledigingen kunnen leiden tot:stress en depressie, volgens onderzoek.Stress heeft invloed op onze lichamelijke gezondheid.

“Als mensen in een staat van angst verkeren, kunnen ze meer fysieke pijn voelen dan iemand die geen angst heeft. We geven onze lichamelijke gezondheid veel meer eer en veel minder schaamte dan onze geestelijke gezondheid. Wees je ervan bewust, stel grenzen, en als het gedrag niet verandert, wil je misschien van die relatie af, "voegde Gallagher eraan toe.

Bobbie voegde eraan toe: "Mijn conclusie van dit onderzoek is dat je je bewust moet zijn van hoe je tegen jezelf en anderen praat. Als sociale wezens die in een samenleving leven, moeten we allemaal voorbereid zijn op negatieve feedback. Het is een onderdeel van het leven. Dat gezegd hebbende, kun je je gevoel van eigenwaarde beschermen tegen deze feedback door te leren hoe je jezelf kunt kalmeren met je eigen innerlijke dialoog. Denk goed na over de woorden die je gebruikt bij jezelf en anderen, want je woorden hebben een blijvende impact.”

Tutte le categorie: Blog