Sitemap
  • Uit een nieuwe studie blijkt dat 1 op de 8 mensen 3 tot 5 maanden na het hebben van COVID-19 symptomen kan hebben.
  • Onderzoekers ontdekten dat veel van de lange-COVID-symptomen bij studiedeelnemers eerder waren gemeld, zoals vermoeidheid, verlies van smaak en/of reukvermogen, moeite met ademhalen en pijnlijke spieren.
  • De studie werd uitgevoerd voordat vaccins algemeen beschikbaar waren en vóór de opkomst van de infectieuze Omicron-variant.

Een nieuwe studie kijkt naar het risico dat mensen 3 tot 5 maanden nadat ze COVID-19 hebben gehad nieuwe of verergerende symptomen krijgen.

Maar de studie werd gedaan vóór de wijdverbreide beschikbaarheid van vaccins en vóór de komst van de Omicron-variant.

Het ontdekte dat één op de acht mensen met COVID-19 nieuwe of verergerende symptomen kan ervaren 3 tot 5 maanden na een COVID-19-geval.

Veel eerdere onderzoeken hebben geprobeerd in te schatten hoe vaak de symptomen aanhouden na een coronavirusinfectie – bekend als ‘lange COVID’ – met een breed scala aan resultaten.

Om een ​​betrouwbaarder beeld te krijgen van de prevalentie van langdurig COVID - en de belangrijkste symptomen ervan - hebben Nederlandse onderzoekers gekeken naar symptomen bij mensen voor en na besmetting met het coronavirus.Ze vergeleken deze mensen ook met een vergelijkbare groep niet-geïnfecteerde mensen.

Onderzoekers ontdekten dat veel van de lange-COVID-symptomen bij studiedeelnemers eerder waren gemeld, zoals vermoeidheid, verlies van smaak en/of reukvermogen, moeite met ademhalen en pijnlijke spieren.

"Deze kernsymptomen hebben grote implicaties voor toekomstig onderzoek, omdat deze symptomen kunnen worden gebruikt om onderscheid te maken tussen post-COVID-19-toestand en niet-COVID-19-gerelateerde symptomen", studie auteur Aranka Ballering, een promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen in Nederland, aldus in een release.

Ze vergeleken ook met resultaten met een controlegroep van mensen die geen COVID-19 kregen.

Ze ontdekten dat er in die groep ook enkele symptomen voorkwamen die geen verband hielden met een coronavirusinfectie.Ze theoretiseren dat deze symptomen “mogelijk het gevolg zijn van niet-infectieuze gezondheidsaspecten van de pandemie, zoals stress veroorzaakt door beperkingen en onzekerheid”, voegde ze eraan toe.

Onderzoekers identificeren lange COVID-symptomen

In de studie, gepubliceerd op 6 augustus inDe Lancet, vroegen onderzoekers meer dan 76.000 volwassenen om regelmatig digitale vragenlijsten in te vullen waarin werd gevraagd naar 23 symptomen die vaak worden geassocieerd met langdurige COVID.

De vragenlijsten zijn verstuurd tussen maart 2020 en augustus 2021, vooral toen de Alpha- en eerdere coronavirusvarianten in Nederland circuleerden; de Delta-variant verscheen aan het einde van deze periode in het land.

Er waren in deze periode te weinig mensen in het onderzoek gevaccineerd om onderzoekers in staat te stellen te zien of vaccinatie het risico op het ontwikkelen van langdurig COVID beïnvloedde.

Meer dan 4.200 deelnemers hadden COVID-19 tijdens het onderzoek – aangegeven door een positieve test of de diagnose van een arts.Deze mensen werden vergeleken met een controlegroep van meer dan 8.400 vergelijkbare, maar niet-geïnfecteerde mensen.

Door te kijken naar symptomen die mensen voor en na hun infectie ervaren, en bij mensen die geen coronavirusinfectie hadden, konden onderzoekers een kerngroep van langdurige COVID-symptomen identificeren.

Dit waren pijn op de borst, moeite met ademhalen, pijn bij het ademen, pijnlijke spieren, verlies van smaak en/of reukvermogen, tintelende handen/voeten, een brok in de keel, afwisselend warm en koud voelen, zware armen en/of benen, en algemene vermoeidheid.

De gemiddelde ernst van deze symptomen stabiliseerde 3 maanden na infectie en nam niet af tijdens de onderzoeksperiode.

Verschillende andere symptomen traden op bij mensen die COVID-19 hadden, maar de ernst van de symptomen verergerde 3 tot 5 maanden na infectie niet: hoofdpijn, jeukende ogen, duizeligheid, rugpijn en misselijkheid.

Op basis van de verschillen in het aantal symptomen bij mensen met COVID-19 en de controlegroep, schatten onderzoekers dat 12,7% van de COVID-19-patiënten in het onderzoek langdurige symptomen had als gevolg van een coronavirusinfectie.

Het onderzoek suggereert dat ten tijde van het onderzoek 12,7% van de algemene bevolking die besmet was met SARS-CoV-2, of ongeveer 1 op de 8, het risico liep langdurig COVID te krijgen.

Veel factoren kunnen een langdurig COVID-risico beïnvloeden

Omdat de auteurs hebben gekeken naar de symptomen van mensen voor en na de ontwikkeling van COVID-19 en een controlegroep hebben opgenomen, geeft deze studie een sterkere schatting van hoe vaak COVID-19 voorkomt.

De studie werd echter uitgevoerd vóór de opkomst van de zeer overdraagbare Omicron-varianten en vóór het wijdverbreide gebruik van COVID-19-vaccins, dus de resultaten zijn mogelijk niet van toepassing op de huidige situatie.

Onderzoek suggereert dat vaccinatie het risico op het ontwikkelen van langdurig COVID vermindert.

In eenstudiegepubliceerd in juli 2022, hadden Italiaanse gezondheidswerkers die COVID-19 hadden en waren gevaccineerd met twee of drie doses een lager risico op lange termijn-COVID in vergelijking met niet-gevaccineerden.Dit onderzoek is uitgevoerd tussen maart 2020 en april 2022, dus het omvatte perioden waarin Delta en Omicron circuleerden.

AnderOnderzoekgepubliceerd in juni 2022 suggereert dat het risico op het ontwikkelen van langdurige COVID lager was bij Omicron dan bij Delta.

Echter, zoals de auteurs van dit artikel aangeven, zelfs als het risico lager is voor Omicron omdat de variant zo'n grote piek in gevallen veroorzaakte, kan het werkelijke aantal mensen dat langdurig COVID ontwikkelt nog steeds behoorlijk hoog zijn.

Bovendien kunnen sommige mensen nog steeds ernstig langdurig COVID krijgen, zelfs met een Omicron-infectie.

“We zien zeker nog steeds post-COVID-gevallen die nu net zo ernstig zijn als een jaar geleden. Het is dus niet zo dat de gevallen over het algemeen minder ernstig zijn, "zei Dr.Aaron Friedberg, een klinische assistent-professor interne geneeskunde aan het Ohio State Wexner Medical Center in Columbus.

In het Post-COVID-herstelprogramma van het medisch centrum ziet hij patiënten die minimaal 4 weken symptomen hebben, waarvan sommige 3 maanden tot wel 2 jaar.

Eerdere coronavirusinfectie kan ook van invloed zijn op het risico op het ontwikkelen van langdurige COVID.Dit vormt, samen met vaccinatie en andere factoren, wat sommigen de 'immuniteitsmuur' van de bevolking noemen.

Momenteel "is er een echt hoog basisniveau van bescherming in de bevolking", zei Friedberg. “Het is op dit moment vrij ongebruikelijk dat iemand COVID krijgt en nog nooit een vaccin heeft gekregen en nooit COVID heeft gehad.”

Een andere beperking van de nieuwe studie is dat extrasymptomenzijn sindsdien toegevoegd aan de lange-COVID-lijst, waaronder "hersenmist", verergering van symptomen na fysieke of mentale inspanning (ook bekend als "post-exertionele malaise") en depressie of angst.

Uit een in juli 2022 gepubliceerde studie bleek dat meer dan de helft van de in het ziekenhuis opgenomen COVID-19-patiënten een jaar na ontslag uit het ziekenhuis een soort cognitieve stoornis had.

Toekomstig onderzoek zal de prevalentie van deze andere symptomen bij mensen na een coronavirusinfectie moeten onderzoeken, evenals de prevalentie van langdurig COVID bij kinderen en tieners,die ook aanhoudende symptomen kunnen hebben?.

Specifieke behandelingen voor langdurig COVID in ontwikkeling

Hoewel er geen specifieke behandeling is goedgekeurd voor de behandeling van langdurige COVID, zei Friedberg dat artsen “enorm” succes hebben gehad – door middel van studies en klinische ervaring – door manieren te vinden om specifieke symptomen van langdurige COVID aan te pakken.

Dit omvat behandelingen zoals fysiotherapie en revalidatie, gerichte ademhalingsoefeningen, evenals behandelingen om neurologische symptomen zoals chronische pijn en gevoelloosheid te beheersen, en cognitieve symptomen zoals hersenmist.

Hij beveelt aan dat mensen met langdurige COVID een specialist zoeken om hen te helpen de symptomen te beheersen, idealiter iemand die werkt als onderdeel van een multidisciplinaire kliniek.

Andere lange-COVID-behandelingen, waaronder behandelingen die specifiek zijn voor aspecten van deze aandoening, zijn in ontwikkeling.

Axcella Therapeutics, een biotechnologiebedrijf in Cambridge, Massachusetts, heeft op 2 augustus voorlopige resultaten vrijgegeven van een klinische fase 2a-studie naar de behandeling van vermoeidheid die verband houdt met langdurige COVID.

In het onderzoek kreeg een groep van 41 patiënten ofwel 28 dagen lang tweemaal daags de speciale combinatie van zes aminozuren en derivaten van het bedrijf, ofwel een inactieve placebo volgens hetzelfde schema.

Mensen die de aminozuren namen, vertoonden verbeteringen in zelfgerapporteerde mentale en fysieke vermoeidheid, vergeleken met degenen die de placebo gebruikten.De behandeling werd ook goed verdragen, vonden onderzoekers.

Aanvullende klinische onderzoeken, waaronder een grotere fase 3-studie, zijn nodig om te weten hoeveel impact deze behandeling kan hebben op patiënten met langdurige COVID, en voordat regelgevende instanties de behandeling kunnen goedkeuren.

De proef van Axcella was gericht op mensen die gedurende ten minste drie maanden lange COVID-symptomen hadden, in dit geval vermoeidheid.

dr.Margaret Koziel, Chief Medical Officer van Axcella, zei dat ze voor deze cut-off hebben gekozen omdat “studies hebben gesuggereerd dat als je eenmaal voorbij dat tijdspunt van drie maanden bent, je de neiging hebt vast te blijven zitten in aanhoudende symptomen. Met andere woorden, er is van nature heel weinig oplossing van symptomen. "

Dit past bij de plateauing van symptomen die op hetzelfde moment in het onderzoek in The Lancet werd gezien.

Koziel zei echter dat sommige patiënten in hun proef hun symptomen al veel langer hadden, waaronder sommigen die ziek werden toen de pandemie voor het eerst toesloeg in het Verenigd Koninkrijk en nog steeds vermoeid zijn.

Wat de prevalentie betreft, zei Koziel dat meer dan 26 miljoen Amerikanen waarschijnlijk langdurig COVID hebben, op basis van recente schattingen van de American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation.

Niet al die mensen zullen ernstige symptomen hebben, maar Koziel denkt dat er genoeg ernstige vermoeidheid zijn door langdurig COVID dat het een negatieve invloed heeft op de samenleving.

"Sommige mensen kunnen niet meer aan het werk, of als ze weer aan het werk gaan, zijn ze minder productief omdat ze hun schema moeten aanpassen om zich niet slechter te voelen", zei ze.

Tutte le categorie: Blog