Sitemap
 • Dementie heeft invloed op het vermogen van veel mensen om te denken, te onthouden en te functioneren.
 • Omdat dementie niet te genezen is, is zorg vaak ondersteunend om mensen met dementie zo lang mogelijk een hogere kwaliteit van leven te geven.
 • Nieuw onderzoek toont aan dat toerisme, of 'reistherapie', gunstig kan zijn voor het mentale welzijn en verschillende componenten kan hebben die een positieve invloed kunnen hebben op de gezondheid van de hersenen.

Veel mensen reizen graag voor rust, ontspanning en inspiratie, maar er kunnen ook aanzienlijke cognitieve voordelen zijn.

Een aanstaande studie, gepubliceerd in de oktober 2022 editie van Tourism Management, presenteert de gedachten van een multidisciplinair team van experts op het gebied van zowel dementie als toerisme.

Het onderzoek is nog niet door vakgenoten beoordeeld, maar deskundigen hebben gesuggereerd dat reizen aanzienlijke voordelen kan hebben voor mensen met dementie, met name op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn.

De impact van dementie

Dementieis een neurologische aandoening die het vermogen van een persoon om te denken, redeneren en herinneren verandert.Meestal treft dementie oudere personen, maar in sommige gevallen kan het ook voorkomen bij jongere volwassenen.

Dementie beschrijft verschillende neurologische aandoeningen die de hersenen aantasten en die in de loop van de tijd verergeren en niet worden beschouwd als onderdeel van het natuurlijke verouderingsproces.Volgens deNationaal Instituut voor Veroudering (NIH), De ziekte van Alzheimer (AD) is de meest voorkomende vorm van dementie.

De symptomen van dementie kunnen variëren van mild tot ernstig, maar mensen met dementie kunnen het volgende ervaren:

 • verwardheid
 • verdwalen of ronddwalen in ooit bekende gebieden
 • moeite met onthouden, inclusief de namen van vrienden of familieleden
 • problemen met bewegen of het voltooien van taken
 • steeds dezelfde vragen herhalen
 • woorden gebruiken die niet passen om bekende objecten te beschrijven

Momenteel kan dementie niet worden genezen, maar sommige medicijnen en behandelingen kunnen de symptomen helpen beheersen.Zorg is vaak ondersteunend, inclusief het helpen van mensen met dementie om zoveel mogelijk zelf te doen en hen te helpen een hogere kwaliteit van leven te hebben.

Onderzoekers werken er nog steeds aan om mensen met dementie het beste te helpen, maar veel elementen van het bevorderen van algemeen welzijn kunnen nuttig zijn.Een aandachtsgebied is hoe reizen mensen met dementie ten goede kan komen.

Hoe reizen de gezondheid van de hersenen ten goede kan komen

De auteurs van het onderzoek stelden de potentiële voordelen van toerisme voor, soms ook wel 'reistherapie' genoemd, bij de behandeling van mensen met dementie.

Een definitie van toerisme die de onderzoekers gebruikten, was "plaatsen buiten de dagelijkse omgeving bezoeken voor niet langer dan een volledig jaar."Ze merken op dat de ervaring van toerisme vier hoofdcomponenten heeft:

 • hoe het gevoelens, emoties en stemming beïnvloedt (affectieve ervaring)
 • hoe het gedachten en herinneringen beïnvloedt (cognitieve ervaring)
 • hoe het gedrag beïnvloedt (conatieve ervaring)
 • hoe het de zintuigen beïnvloedt (zintuiglijke ervaring)

De auteurs van het onderzoek concludeerden dat toerisme een potentieel positief effect kan hebben op het welzijn en de kwaliteit van leven door middel van verschillende componenten.Toch is de literatuur die dit ondersteunt bij de behandeling van dementie beperkt.

Op basis van hun literatuuronderzoek en de mening van experts stelden de onderzoekers voor hoe toerisme componenten van niet-farmacologische interventies bij mensen met dementie kan aanpakken.Toerisme kan van invloed zijn op de volgende gebieden en vele andere elementen van behandeling:

 • Cognitieve en zintuiglijke stimulatie: Reizen stimuleert gedachten en kennis, waar mensen met dementie baat bij kunnen hebben.Het kan ook gaan om het ervaren van sensaties die het gedrag en het welzijn verbeteren.
 • Omgeving: Reizen brengt mensen in een nieuwe omgeving en kan de sociale interactie vergroten, wat de hersenfunctie van mensen met dementie kan stimuleren.
 • Oefening: Van nature houdt reizen beweging en lichaamsbeweging in.Onderhoud en verbetering van het fysieke functioneren kan mensen met dementie helpen.
 • Het gebruik van muziektherapie: hoewel reizen niet altijd gepaard gaat met muziek, kan muziek helpen om de hersenfunctie te verbeteren en de stemming te stimuleren bij mensen met dementie.Reizen met een meer muzikale focus kan daarom nuttig zijn.
 • Herinnering: Praten over en herinneren aan ervaringen uit het verleden kan nuttig zijn voor mensen met dementie.Toerisme kan helpen bij het stimuleren van herinneringen bij mensen met dementie.

De auteurs van het onderzoek voegden eraan toe dat het focussen op componenten van positieve psychologie, zoals wat mensen kunnen doen, positieve ervaringen en welzijn, ook gunstig kan zijn voor mensen met dementie.Ze stelden een aantal manieren voor om componenten van toerisme te implementeren om mensen met dementie te helpen, zoals groepsreizen die sociale interacties bevorderen of reizen naar locaties die de zintuigen prikkelen.

Studie auteur dr.Jun Wen, docent toerisme en gastvrijheid aan de School of Business and Law aan de Edith Cowan University, merkte het volgende op aan Medical News Today:

“Alle toeristische ervaringen bieden elementen van anticipatie en planning, die beide de hersenfunctie stimuleren. Lichaamsbeweging is vaak een belangrijk onderdeel van toeristische ervaringen en wordt vaak opgenomen in interventieplannen voor dementie. Toeristische ervaringen zoals een strandbezoek bieden mensen met dementie zintuiglijke stimulatie, stimuleren de stemming, lichaamsbeweging, muziektherapie en geven een gevoel van vrijheid als niet-medische dementie-interventies. Groepsreizen kunnen psychologische interventies simuleren, en muziek op een bestemming is in lijn met muziektherapieprogramma's voor mensen met dementie." – dr.juni Wen

Gebieden voor voortgezet onderzoek

Hoewel er beperkte gegevens zijn, is het idee van de voordelen van reizen niet nieuw.

Andrea Robinson, PhD, schreef bijvoorbeeld in een nieuwsbrief over psychofarmacologie en middelenmisbruik 2017 over de voordelen van reizen voor geestelijke gezondheid:

"Vakanties kunnen ook onze mentale gezondheid verbeteren door depressie en angst te verminderen. Vakanties kunnen de stemming verbeteren en stress verminderen door mensen te verwijderen uit de activiteiten en omgevingen die ze associëren met stress en angst. Een Canadees onderzoek onder meer dan 800 advocaten wees uit dat vakanties depressies verminderden en een buffer vormden tegen werkstress. Zelfs een korte vakantie kan stress verminderen. Een kleine Japanse studie vond dat een korte, driedaagse vakantiereis de waargenomen niveaus van stress en verminderde niveaus van het 'stresshormoon' cortisol verminderde." –Andrea Robinson, PhD

dr.Wens paper bespreekt veel ideeën die zouden kunnen leiden tot verder onderzoek en de ontwikkeling van meer diverse behandelingsopties voor mensen met dementie.En het stelt voor dat onderzoekers de medische voordelen van toerisme grondiger kunnen onderzoeken.

Verder onderzoek kan zich richten op de voordelen van reistherapie bij mensen met dementie.De auteurs merken op dat er beperkt onderzoek is gedaan naar de voordelen van reizen voor toeristen met kwetsbaarheden zoals dementie.

Het andere onderdeel is hoe deze praktijken het beste kunnen worden geïmplementeerd.dr.Wen legde uit dat niet elke persoon met dementie zou kunnen reizen.

"Een teambenadering van de behandeling van dementie helpt om de best mogelijke zorg te garanderen, en beslissingen over toerisme als interventie moeten worden genomen met de inbreng van het volledige team, inclusief medisch personeel, zorgverleners en familieleden", zei hij. "Vanuit het perspectief van een toeristische bestemming zijn er veel mogelijkheden om een ​​bestemming als 'dementievriendelijk' op de markt te brengen."

dr.Wen voegde eraan toe dat horecapersoneel ernaar zou kunnen streven om gasten met psychische aandoeningen in een positieve sfeer te huisvesten. "Bepaalde bestemmingen kunnen mogelijk een aantal extra zintuiglijke tentoonstellingen bevatten die een rijkere ervaring voor bezoekers met dementie zouden bieden," zei hij.

Tutte le categorie: Blog