Sitemap
Deel op Pinterest
Wetenschappers hebben vaccins getest in hun laatste pogingen om kanker te behandelen.Melanie Kintz/Stocksy
  • Onderzoekers hebben een nieuw vaccin ontwikkeld dat veelbelovend is in het opheffen van een immuunontsnappingsmechanisme in kankertumoren.
  • Ze ontdekten dat het vaccin bescherming biedt tegen kankertumoren in kankermodellen van muizen en primaten.
  • Ze zijn van plan om het vaccin volgend jaar in klinische proeven in te voeren.

Het ontwikkelen van kankervaccins is eenessentieel onderdeelvan kankeronderzoek voor bijna drie decennia.

Veelformulierenvan kankervaccins wordt onderzocht, inclusief die welke zich richten op eiwitten die in meerdere kankertypes tot expressie worden gebracht, en die welke dat zijn:gepersonaliseerdvolgens individuele tumormutaties.

Hoewel bestaande vaccins een immuunrespons in het bloed kunnen induceren, ontwijken tumoren deze respons vaak via een immuunontsnappingsmechanisme.

Door dit mechanisme aan te pakken, kunnen onderzoekers de werkzaamheid van kankervaccins verbeteren.

In een recente studie ontwikkelden onderzoekers een nieuw kankervaccin dat zich richt op dit immuunontsnappingsmechanisme en de immuun-antilichaamniveaus verhoogt.

De studie is gepubliceerd inNatuur.

Hoe het vaccin werkt

dr.Santosh Kesari, directeur neuro-oncologie bij Providence Saint John's Health Center, voorzitter van de afdeling Translationele Neurowetenschappen en Neurotherapeutica bij Saint John's Cancer Institute in Santa Monica, CA, en regionaal medisch directeur van het Research Clinical Institute of Providence Southern California, die niet betrokken was bij de studie, legde aan Medical News Today uit hoe het vaccin werkte.

"Deze nieuwe benadering promoot dit resistentiemechanisme door een vaccin te maken tegen een algemeen eiwit dat tot overexpressie wordt gebracht (een stresssignaal) in kankers, maar snel door de kanker wordt verwijderd voordat het immuunsysteem het detecteert."
— dr.Santosh Kesari

"De nieuwe vaccinbenadering voorkomt dat de kankercel dit kankerspecifieke eiwit verwijdert en maakt zo een gecoördineerde immuunaanval op de kanker mogelijk door zowel T-cellen als natuurlijke killercellen (NK)", zei hij.

De onderzoekers ontwierpen het nieuwe vaccin om zich te richten op MICA- en MICB-stress-eiwitten, die op het oppervlak van kankercellen zitten.

Terwijl immuuncellen in het lichaam, bekend als T-cellen en NK-cellen, zich doorgaans binden aan deze stress-eiwitten in een poging kankercellen te doden, kunnen tumorcellen hun aanval ontwijken door MICA/B in plakjes te snijden en ze af te scheiden.

Het nieuwe vaccin voorkomt dit snijden en verhoogt zo de expressie van stress-eiwitten en de activering van een dubbele aanval van T-cellen en NK-cellen.

Tests op muizen, apen

Om te beginnen dienden de onderzoekers hun nieuwe vaccin toe aan muismodellen van kanker die waren aangepast om menselijke MICA/B-eiwitten tot expressie te brengen.

Ze ontdekten dat de vaccins de antilichaamspiegels bij de muizen verhoogden en toonden antitumoreffecten aan.

De onderzoekers evalueerden vervolgens het immunologische geheugen van het vaccin.Vier maanden na de eerste immunisatie stelden de onderzoekers muizen bloot aan tumorcellen en ontdekten dat ze volledig beschermd bleven.

De onderzoekers ontdekten ook dat het introduceren van kleine hoeveelheden bloed van gevaccineerde muizen de celoppervlakte van MICA/B-eiwituitscheiding op menselijke en muiskankercellijnen remde.

De onderzoekers merkten verder op dat het vaccin effectief was bij het beheersen van meerdere tumortypen.

De onderzoekers onderzochten vervolgens of het vaccin herhaling van kanker na chirurgische tumorverwijdering kon voorkomen.

Om dit te doen, immuniseerden ze muismodellen van borstkanker en melanoom met een hoge kans op recidief na tumorverwijdering met ofwel het nieuwe vaccin of een controlevaccin.

Ze ontdekten dat, vergeleken met het controlevaccin, het nieuwe vaccin het aantal longmetastasen verminderde dat meer dan een maand na de operatie in beide kankermodellen werd gedetecteerd.

De onderzoekers testten het vaccin vervolgens op vier rhesusapen (algemeen bekend als rhesusapen). Ze merkten op dat het vaccin de antilichaamspiegels met een factor 100-1000 verhoogde met daaropvolgende boostervaccins.

Ze rapporteerden geen klinische bijwerkingen of veranderingen in de bloedchemie na immunisatie, wat, zo schreven ze, voorlopig bewijs suggereert voor de veiligheid van vaccins.

De onderzoekers concludeerden dat hun nieuwe vaccin beschermende immuniteit mogelijk maakt tegen tumoren met veel voorkomende ontsnappingsmutaties.

Volgende proeven bij mensen

De onderzoekers merkten op dat hun resultaten beperkt zouden kunnen zijn omdat ze menselijke MICA/B-eiwitten in muizentumorcellen tot expressie moesten brengen vanwege verschillen in de cellulaire biologie van muizen en mensen.

Op de vraag wat de toekomst in petto heeft voor onderzoek rond het vaccin, zei Dr.Kai W.Wucherpfennig, voorzitter van kankerimmunologie en virologie bij het Dana-Farber Cancer Institute en hoofdauteur van de studie, vertelde MNT dat ze van plan zijn het vaccin volgend jaar in klinische proeven in te voeren.

De onderzoekers voegden eraan toe dat het vaccin ook kan worden gebruikt in combinatie met lokale bestralingstherapie, omdat DNA-schade de MICA/B-expressie door kankercellen verbetert.

"Aangezien dit een breed doelwit is voor het algemene signaal van kankerstress, kan het vaccin breed toepasbaar zijn op veel kankers en zou het dus een kant-en-klare benadering kunnen worden."dr.voegde Kesari toe.

Hoewel de studie een opwindende nieuwe benadering van kankervaccins presenteert, blijven de resultaten preklinisch, merkte Dr.Kesari.

"[Dus] zal in de toekomst in mensen moeten worden vertaald door in de toekomst fase I klinische onderzoeken uit te voeren om de veiligheid en werkzaamheid ervan aan te tonen", concludeerde hij.

Tutte le categorie: Blog