Sitemap

In de consumentistische, snel veranderende cultuur van vandaag is het streven naar zingeving in het leven misschien niet ieders directe doel.Onderzoek toont echter aan dat het vinden van zin in het leven, wat dat ook voor het individu is, het welzijn aanzienlijk kan ten goede komen.

Deel op Pinterest
Waarom verbetert het zoeken naar en vinden van zin in het leven ons gevoel van welzijn?Afbeelding tegoed: Studio Firma/Stocksy.

Het streven naar betekenis heeft de menselijke activiteit al millennia, zo niet langer, onderstreept - van denkers als Aristoteles en Plato tot moderne filosofen, psychologen en wetenschappers.

Hoewel verschillende interpretaties van betekenis naast elkaar bestaan, zijn zowel seculiere als religieuze denkers het erover eens dat 'het zoeken naar betekenis' een wezenlijk onderdeel is van het mens-zijn - of ze nu geloven dat het voortkomt uit biologische evolutie of een aangeboren aanleg.In de islamitische traditie staat dit bijvoorbeeld bekend als de 'fitra'.

De centrale rol die het zoeken naar betekenis in de menselijke ervaring speelt, hoeft geen verrassing te zijn.Onderzoek toont aan dat het vinden van zingeving in het leven niet alleen onze doelen en prioriteiten bepaalt, maar ook bepaalt hoe we reageren op de wendingen in het leven.

Studies tonen bijvoorbeeld consequent een verband aan tussen zingeving in het leven en het ervaren van psychologisch welzijn.

Hoe ontlenen we zin aan het leven?

Existentiële psychologie probeert 'de grote vragen van het leven' te bestuderen en definieert in het algemeen drie belangrijke bronnen voor het vinden van subjectieve betekenis:

  • coherentie, of het gevoel dat het leven "logisch" is
  • het bezit van duidelijke langetermijndoelen en een gevoel van doelgerichtheid
  • gevoel alsof we ertoe doen, vanuit een existentieel oogpunt.

Een recente studie gepubliceerd inNatuur Menselijk gedragsuggereert ook een vierde bron van zingeving in het leven - ervaringswaardering, of waardering voor de kleine dingen in het leven, zoals een simpele koffie of de schoonheid van een zonsondergang.

Op de vraag of een van deze vier facetten gunstiger is dan andere voor het psychologisch welzijn, zei prof.Joshua Hicks, hoogleraar sociale en persoonlijkheidspsychologie aan de Texas A&M University, een van de auteurs van de hierboven aangehaalde studie, vertelde Medical News Today: "Mijn gok is dat een optimaal gevoel van betekenis wordt afgeleid van hoge niveaus van elk van de facetten. Dat gezegd hebbende, is het waarschijnlijk dat verschillende factoren belangrijker zijn in verschillende situaties gedurende de levensduur."

“Trauma heeft bijvoorbeeld het potentieel om de betekenis van het leven te verminderen, omdat de ervaring vaak niet strookt met ons wereldbeeld, b.v. slechte dingen horen goede mensen niet te overkomen. Dit kan op zijn beurt ons gevoel van samenhang verstoren. Daarom kan het in deze tijden vooral belangrijk zijn om de samenhang te herstellen.”

– prof.Joshua Hicks

"Naarmate we ouder worden, kan een gevoel van belangrijkheid belangrijker worden voor individuen, misschien om de angst voor iemands sterfelijkheid weg te nemen naast andere leeftijdsgerelateerde zorgen. Ik neem aan dat ervaringswaardering varieert in de loop van het leven en misschien zelfs belangrijker is naarmate we ouder worden, omdat het het leven de moeite waard lijkt, zelfs als langetermijndoelen minder haalbaar lijken - misschien een verlies van doel veroorzaken - en het geheugen meer gefragmenteerd raakt, wat leidt tot verlies van samenhang”, voegde hij eraan toe.

prof.Rebecca Schlegel, hoogleraar sociale en persoonlijkheidspsychologie aan de Texas A&M University, ook een auteur van deze studie, waarschuwde dat hoewel een "succesvolle" zoektocht naar betekenis nuttig kan zijn, een mislukte zoektocht naar betekenis contraproductief kan zijn.

"Ik denk dat zoeken, maar het gevoel hebben dat je geen bevredigend antwoord hebt gevonden, echt averechts kan werken. Iemand kan bijvoorbeeld op zoek gaan naar een kosmische of ultieme betekenis en uiteindelijk teleurgesteld raken. Ter vergelijking: het zoeken naar de schoonheid in het dagelijks leven kan je helpen een succesvolle zoektocht naar betekenis te ervaren”, vertelde ze ons.

Zelf transcendentie

Er zijn aanwijzingen dat zelfoverstijgende waarden - die verder gaan dan het voldoen aan de eigen wensen en behoeften bij het nastreven van hogere doelen - ook kunnen bijdragen aan een succesvolle zoektocht naar betekenis.

In een recent onderzoek van de Journal of Experimental Social Psychology herinnerden onderzoekers mensen aan stressvolle onderwerpen waarvan eerder was aangetoond dat ze deelnemers boos en defensief vijandig maakten.Vervolgens vroegen ze de deelnemers om te beschrijven hoe hun levensdoelen hun hoogste waarden weerspiegelden.

De onderzoekers registreerden de hersenactiviteit van de deelnemers via EEG en gebruikten vragenlijsten om verschillende aspecten van hun persoonlijkheid te beoordelen.

Uiteindelijk ontdekten ze dat mensen die volhardend bezig zijn met het zoeken naar betekenis en zich concentreren op onbaatzuchtige, zelftranscendente waarden, in stressvolle situaties meer gevoelens van persoonlijke macht hebben en minder harde oordelen vellen.

Op de vraag waarom dit zou kunnen zijn, zei prof.Ian McGregor, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Waterloo, en eerste auteur van de studie, vertelde MNT dat het focussen op niet-materialistische leidende waarden ons weerbaarder maakt tegen frustraties en mislukkingen in het leven.

Hij merkte op dat focussen weg van de materiële realiteit en op leidende waarden een "basis dopaminerge motivatiesysteem kan activeren dat automatisch angst en aanverwante verschijnselen dempt."

Hij voegde eraan toe dat, in combinatie met zelftranscendentie, het zoeken naar betekenis mensen ook genereuzer en vergevingsgezinder kan maken, omdat ze "minder behoefte hebben om op angst te reageren met verdedigingen die vijandig of egoïstisch zijn."

Betekenis, altruïsme en verantwoordelijkheid

"Zelftranscendentie is de meest populaire manier waarop mensen proberen een zinvol leven te leiden - door anderen te helpen of bij te dragen", zegt prof.McGregor.

Dit, merkte hij op, kan zijn omdat abstracties zoals persoonlijke waarden vaak sociale consensus vereisen om echt te voelen, wat kan worden bereikt als ze ook waarde bieden aan anderen.

Dat zelfoverstijging en een gevoel van 'deugdzaamheid' anderen helpen zin in het leven te vinden, is echter geen nieuw concept.Het is een gemeenschappelijke waarde onder de culturen en grote religies van de wereld, vaak uitgedrukt door middel van "de gouden regel" van "anderen te doen zoals je zou willen dat ze jou aandoen".

Er is ook onderzoek dat aantoont dat het zich verantwoordelijk voelen voor "een hogere macht" kan leiden tot meer consistent altruïstisch gedrag en kan leiden tot een hoger psychologisch welzijn in de vorm van het gevoel hebben dat iemand belangrijk is voor anderen, een gevoel van waardigheid bereiken en betekenis hebben in het leven.

Op de vraag hoe verantwoording aan een hogere macht zich kan verhouden tot het vinden van zin in het leven, zei Dr.Blake Victor Kent, assistent-professor sociologie aan het Westmont College, die de sociologie van religie bestudeert, vertelde MNT:

“Betekenis geeft ons een kader, een verhaal, om onszelf in een groter verhaal te plaatsen en tot de conclusie te komen dat ons bestaan ​​ertoe doet. […] Verantwoording jegens God krijgt betekenis omdat het een manier is om te bevestigen dat we een relatie hebben met een hogere macht die ons goed voor ogen heeft.”

"Wanneer we grote vragen benaderen [in relatie tot God of een hogere macht] en ons leven zo ordenen dat ze waarden weerspiegelen die perceptuele beperkingen overstijgen, kunnen we op een krachtige manier betekenis aanboren", voegde hij eraan toe.

Aangezien 84% van de wereldbevolking religieus is gelieerd, is het onderzoeken van de effecten van overtuigingen rond een hogere macht op betekenis en, bijgevolg, psychologisch welzijn, de sleutel tot meer begrip van de menselijke conditie.

Oorspronkelijke betekenis vinden

Voor velen biedt het geloof in een hogere macht ook een onderliggende, primaire oorzaak voor natuurlijke fenomenen - een oorsprongsverhaal - en dus een oerbetekenis.

Het biedt de opvatting dat alles in het universum - van menselijke lichamen tot intergalactische objecten en de fysieke wetten die ze beheersen - afhankelijk is van het bestaan ​​van dit almachtige wezen.

Omdat religieuze of spirituele kaders een directe verbinding met deze hogere macht bieden, beweren sommige onderzoekers dat ze voor sommige mensen een meer omvattende en existentieel bevredigende kader van betekenis bieden dan een puur seculiere kijk.

Om te begrijpen hoe het geloof in een hogere macht als bron van betekenis het psychisch welzijn ten goede kan komen, sprak MNT met Muhammad Abubakar, doctoraal onderzoeker in klinische psychologie aan de Fielding Graduate University en senior student aan het Qalam Seminary.

Hij merkte op dat geloven dat het leven een "morele test" is voor een meer permanent hiernamaals, mensen kan motiveren om "goede werken te doen, een goed karakter en hygiëne te behouden, onder andere die iemands gezondheid en kwaliteit van leven ten goede komen."

Hij legde verder uit dat geloof in God en een hiernamaals mensen kan helpen veerkracht te behouden in moeilijke tijden of wanneer ze worden geconfronteerd met chronische medische aandoeningen.

Zin in het leven vinden

Op de vraag hoe de zoektocht naar betekenis moet worden aangepakt, zegt prof.Schlegel merkte op dat het streven om consistent te zijn met iemands morele waarden kan helpen gevoelens van zinvolheid te vergroten:

“Veel van mijn werk gaat over hoe mensen hun ware zelfconcept gebruiken als een bron van betekenis en morele codes zijn een bepalend kenmerk van het ware zelf. Daarom is het leven op een manier die in overeenstemming is met je moraliteit (bijvoorbeeld in je werk, in je relaties, enz.) een groot deel van het [vinden] van betekenis in het leven van mensen.”

prof.McGregor voegde er echter ook aan toe dat het streven naar betekenis zowel nadelen als voordelen kan hebben:

“In onze hedendaagse cultuur zijn er voor- en nadelen van het zoeken naar betekenis. Hedendaagse seculiere cultuur waardeert doelmatigheid meer dan zoeken naar betekenis. Betekeniszoekers kunnen daardoor soms uit de pas lopen met mensen in de wereld om hen heen, die niet geïnteresseerd zijn in betekeniszoeken. [En] mensen die niet geïnteresseerd zijn in het zoeken naar betekenis, kunnen zoeken naar betekenis een beetje vervelend vinden omdat ze de neiging hebben om dingen ingewikkelder te maken door morele overwegingen bij beslissingen te nemen.

prof.Hicks was het ermee eens dat "de huidige toestand van de wereld niet erg bevorderlijk is voor een persoonlijk zinvol bestaan."

"Oorlog, eco-angst, pandemieën en politieke polarisatie kunnen allemaal ons gevoel van betekenis verstoren", merkte hij op.

"Ja, elk van deze dingen kan onze doelen kristalliseren, misschien tijdelijk leidend tot een groter gevoel van doelgerichtheid, maar ik weet niet zeker of dit kan leiden tot een duurzaam gevoel van betekenis, omdat elk van hen ook verband houdt met angst en wantrouwen die zeker interfereert met ons vermogen om betekenis te detecteren in ons dagelijks bestaan, "merkte hij op.

dr.Kent voegde eraan toe dat, aangezien veel van de stabiele instellingen die in het verleden een kader voor betekenis hebben geboden, momenteel in twijfel worden getrokken, we "in een tumultueus sociaal en existentieel moment leven".

"De tijden veranderen, maar fundamentele sociale, psychologische, fysieke en spirituele behoeften niet", zei hij.

"Ik denk dat de verbetering die gepaard gaat met het zoeken naar betekenis het meest effectief is als het gebaseerd is op een oprecht verlangen om te begrijpen hoe we in deze wereld passen", legde hij uit.

Wat betreft hoe je dit kunt weten, merkte Abubakar op dat een goede plek om te beginnen misschien wat tijd vrij is van de drukte van het dagelijks leven om na te denken over het ingewikkelde ontwerp van het universum dat we bewonen, hoe het allemaal is ontstaan, en wat het allemaal voor ons doel zou kunnen betekenen.

Tutte le categorie: Blog